Profesori

Cadrele didactice provin din formări eterogene, astfel studenții beneficiază de diferite puncte de vederi. Teoriile abstracte sunt exemplificate prin situații reale. Profesorii având o experiență în domeniu prezintă actualitățile domeniului.

Mai departe

Cercetare

Pe lângă activitatea educativă și cercetarea face parte din viața cotidiană al personalului didactic. Prin tematici de cercetare diversificate și parteneriate fructuoase suntem în dialog continuu pentru o abordare cât mai vastă al științelor comunicării.

Mai departe

Practică

Acordăm o importanță majoră laturii practice, astfel suntem într-un dialog continu cu instituțiile mass-media, organizații, firme pentru a oferi experiențe valoroase pe planul cunoștințelor aplicate pentru studenți.

Mai departe