Obiective

Alumni își propune să readucă și să mențină absolvenții Universității Sapientia, specializarea Comunicare și Relații Publice, alături de comunitatea sa academică.

Obiective:
să consolideze și să extindă rețeaua de absolvenți activ implicați în sprijinirea universității;
să atragă resurse și servicii în beneficiul comunității universității, inclusiv al absolvenților săi;
să faciliteze contactele între studenți, profesori și absolvenți în vederea creșterii fluxurilor de expertiză de la și către universitate, precum și pentru creșterea gradului de angajare în rândul studenților și absolvenților universității;
să dezvolte servicii de informare și promovare privind activitățile universității în rândul absolvenților și al publicului larg;
să contribuie la dezvoltarea și derularea proiectelor științifice și instituționale ale universității, facultăților și centrelor de cercetare.