Államvizsga

A BA szintű képzést a hallgatók záróvizsgával zárják. A kommunikáció és közkapcsolatok szakon a záróvizsgát a Sapientia EMTE MHK szervezi. A záróvizsga magyar nyelven zajlik.

A záróvizsga két részből áll:
1.    írásbeli dolgozat megadott tematika és szakirodalom alapján;
2.    szakdolgozat nyilvános megvédése az államvizsga bizottság előtt.
1. Az írásbeli dolgozatra az alábbiakban megtalálható tematika és szakirodalom alapján kell felkészülni. A vizsga formája: egyválaszos és többválaszos kérdésekből álló rácsteszt. Az értékelés előre megállapított pontozási rendszer alapján történik (teszt-típusú értékelés). Az írásbeli nyelve magyar.
2. A szakdolgozatot magyar nyelven kell megírni, viszont a szakdolgozathoz részletes (5–7 oldalnyi) román nyelvű kivonatot is kell készíteni, mivel az államvizsga bizottságban román anyanyelvű tagok is lesznek. A szakdolgozathoz csatolni kell a hallgató és az irányító tanár által is aláírt eredetiségi nyilatkozatot. A szakdolgozat nyilvános védése magyar nyelven történik. A bizottsági tagok kérdéseire a kérdés megfogalmazásának nyelvén kell válaszolni. A szakdolgozatot a bizottság tagjai értékelik, a védés jegye a tagok által adott értékelések számtani középarányosa.

A záróvizsga végső jegye: az írásbeli vizsgán szerzett jegy és a szakdolgozat védésére kapott jegy számtani középarányosa. Mindkét próbán a hallgatónak minimum 5-ös (ötös) minősítést kell szereznie. A záróvizsga akkor számít sikeresnek, ha a hallgató végső jegye elérte a 6-os (hatos) minősítést.

Megjegyzés: A záróvizsgára való jelentkezéshez a hallgatónak nyelvvizsgával kell rendelkeznie.
Időpontok:
▪ tanszéki védés: 2018. június 5. 10 óra
▪ államvizsga: 2018. július 5., 16 óra, rács-teszt
                      2018. július 6., 9 óra, nyilvános védés

Tematika és szakirodalom

Bevezetés a kommunikációelméletbe
Tematika
1.    Médiaműveltség
2.    Szimbolikus kommunikáció
3.    Nyilvános retorika
Bibliográfia
DÂNCU, Vasile Sebastian 2003 Comunicare simbolică. Arhitectura discursului publicitar. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 73–92.
GRIFFIN, E. A. 2003 Bevezetés a kommunikációelméletbe.Ford. Szigeti L. László. Budapest, HarmatKiadó, 278–333.
LEMKE 1998 Metamedia Literacy: Transforming Meanings and Media. In Reinking et al. (szerk.): Handbook of Literacy and Technology: Transformations in a Post-Typographic World. Erlbaum, 283–302. http://academic.brooklyn.cuny.edu/education/jlemke/reinking.htm

Bevezetés a tömegkommunikációba
Tematika
1.    A tömegmédiumok fejlődése
2.    A modern, poszt-modern és későmodern médiakörnyezet sajátosságai
3.    A tömegmédia társadalmi funkciói
4.    A tömegmédia társadalmi hatásai
5.    Hatás- és befogadásvizsgálatok
Bibliográfia
McQUAIL, Denis 2003    A tömegkommunikációelmélete.Osiris, Budapest
BAJOMI LÁZÁR Péter 2006    Manipulál-e a média? Médiakutató, http://www.mediakutato.hu/cikk/2006_02_nyar/04_manipulal-e_a_media/
MYAT Kornél 2010    Médiaelméletek és késő-modern médiakörnyezet.Médiakutató, http://www.mediakutato.hu/cikk/2010_02_nyar/04_mediaelmelet/

Bevezetés a közkapcsolatokba
Tematika
1.    A közkapcsolatok tárgya. Kapcsolódó szakterületek
2.    A sajtóiroda felépítése és működése
3.    A sajtófigyelés technikája
4.    A sajtóközlemények: általános jellemzők, tipológia, létrehozás szakaszai
5.    A sajtómappa: általános jellemzők, tipológia, tartalom, megjelenési útmutatások, közzététel
6.    Sajtótájékoztató szervezése: előkészítés, lebonyolítás
7.    Kommunikációs kampányok: tipológia, tervezés
8.    Kríziskommunikáció
Bibliográfia
COMAN, Cristina 2004    Relatiipublicesi mass-media. Iasi, Polirom
COMAN, Cristina 2006    Relatiilepublice. Principiisistrategii. Iasi, Polirom
KÁDÁR Magor 2007    A média, mint partner. Kolozsvar, Kriterion
KÁDÁR Magor 2008    Kampánykommunikáció: kézikönyv a kommunikációs kampányok tervezéséhez és elemzéséhez. Kolozsvár, Kriterion

PR termékek szerkesztése  
Tematika
1.    A tipográfia jelentésrétegei
2.    Újságtördelés
3.    Szórólapok
Bibliográfia
NEWSOM, Doug – HAYNES, Jim 2011     Redactarea materialelor de relaţii publice. Bucureşti, Polirom (353–371.)
VAN LEEUWEN, Theo 2006     Towards a semiotics of typography. Information Design Journal + Document Design 14 (2), 139–155. http://textlab.io/doc/9414055/theo-van-leeuwen-towards-a-semiotics-of-typography
VIRÁGVÖLGYI Péter 2004     A tipográfia mestersége számítógéppel. Budapest, Osiris (87–97.)