Szakmai gyakorlatok

A kommunikáció és közkapcsolatok területén a szakmai gyakorlatnak kiemelkedő jelentősége van. A média környezetünk gyors fejlődése arra kényszeríti a szereplőket, hogy állandóan lépést tartsanak a technológiai, szervezeti és piaci változásokkal. A hallgatóink számára – a média, az állami és civil szervezetek, valamint a gazdasági szereplők által felkínált – gyakornoki helyeket biztosítunk, ezzel segítve elő a szakmai karrier indulását. A szakmai gyakorlati helyek körét folyamatosan bővítjük és felkérjük a potenciális szakmai partnereket a közös munkára.
A szakmai gyakorlatok szervezésével Kovács Barna foglalkozik. barnakovacs@yahoo.com

Mire való a szakmai gyakorlat?

A szakmai gyakorlatnak három alapvető célja van:
1) a hallgatók a gyakorlatban tesztelhetik a tanteremben megszerzett tudást;
2) korszerű, specifikus gyakorlati tudásra tehetnek szert az eseményszervezés, a média és a közkapcsolatok területén;
3) kapcsolati tőkéjüket építhetik, s így munkaerőpiaci előnyre tehetnek szert.

Milyen követelményeknek kell megfelelni? Milyen igazolást, beszámolót kell leadni?

A diákokkal szembeni elsődleges elvárásunk a megbizhatóság, a kezdeményezőkészség és a vállalt feladatok teljesítésének a felvállalása.
A szakmai gyakorlat végén ki kell töltetni a gyakorlóhelyen az oldal alján található formanyomtatványt, kell írni egy beszámolót, valamint csatolni kell a létrehozott munkákat. A beszámolóban szerepeljenek a következők:
– miért az adott helyet választotta?
– mivel foglalkozott a gyakorlaton, mit tanult, milyen tapasztalatokat szerzett?
– mennyiben felelt meg a szakmai gyakorlat a várakozásainak?

Mikor és mennyi időre kell szakmai gyakorlatra menni?

A szakmai gyakorlat három különálló szakaszban valósul meg. Az elsőév hallgatóinak a rendezvényszervezésben van lehetőségük kipróbálni magukat (pl. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár, Alternatív Filmfesztivál, Gyerekfesztivál). A másodévesek első félévben médiaintézményekhez (pl. Marosvásárhelyi Rádió, Erdély FM, Erdély TV, Népújság, Vásárhelyi Hírlap), illetve közkapcsolatok területen szereznek tapasztalatot (pl. Maros Megyei Tanács, Petry, Reea, Bungalow). A másodév végén kerül megrendezésre a Csűrszeminárium, amelynek keretében workshopok segítségével nyerhetnek belátást a diákok a szakma valamely sajátos szeletébe.

Hova lehet szakmai gyakorlatra menni?

Az elmúlt években a hallgatók által választott gyakorlóhelyek a szakma szinte minden területét felölelték, így például az elektronikus és nyomtatott napilapok, folyóiratok, helyi televíziók, közszolgálati, kereskedelmi és kisközösségi rádiók, állami és civil szervezetek sajtóosztályai, PR- és reklámcégek, social media management, stb. irányú cégeknél helyezkedtek el. A diákok a kommunikáció és közkapcsolatok területén folytatott szakmák, tevékenységek széles skáláján szerezhetnek tapasztalatokat (pl. újságíró, szerkesztő, szerkesztői asszisztens, kutatási asszisztens, sajtófigyelő, webszerkesztő, tartalomíró, kapcsolattartó, rendezvény szervező, stb.).

A szakmai gyakorlat értékelése

A szakmai gyakorlatra a hallgatók az elvégzett munka, a gyakornoki helyről érkező visszajelzés, valamint a félév végén tartott bemutató alapján kapnak jegyet.
Fontos, hogy a hallgatók is értékeljék a gyakorlat hasznosságát. Az így szerzett információk a tanszéknek segítenek dönteni abban, hogy érdemes-e folytatni az együttműködést különböző gyakorlóhelyekkel, illetve milyen területeken kellene új partnereket felkutatni.

  • Erdély fm
  • Erdély tv
  • Gaga Rádió
  • Liget
  • Maros Megyei Tanács
  • Marosvásárhelyi Rádió
  • Népújság
  • Petry
  • Reea
  • Vásárhelyi Hírlap