UMK

 • 10. Privát kultúra az új média hálózataiban
  Téma: UMK, kultúra, új média
  Időpont: 2017-03-17 - 2017-03-18
  Rövid leírás: Hogyan is befolyásolják az új média új gyakorlatai, applikációi mindennapi életszervezésünket? Milyen új rutinokra tanítanak? Hogyan bánunk el a felhalmozódó adatokkal? Milyen új médiás rituálék alakulnak ki? Mennyi időt töltünk el önkéntes médiamunkásokként?
 • 9. Mobilkorszak
  Téma: kreatív média, digitális ifjúság, -életmód, -tér-idő, normák
  Időpont: 2016-03-18 - 2016-03-19
  Rövid leírás:
 • 8. A digitális műveltség szerepe a mindennapi életben
  Téma: digitális kultúra, médiaszemélyiség, netkonstrukció, vizualitás, online kommunikáció
  Időpont: 2015-03-20 - 2015-03-21
  Rövid leírás:
 • 7. Új média és ifjúsági hálozatok
  Téma: Z generáció, paródia videó, szociális háló, magánélet, videójáték, online zaklatás, mindennapi internethasználat
  Időpont: 2014-03-21 -
  Rövid leírás:
 • 6. Új média - új tudáshordozók
  Téma: digitális dokumentumtár, digitális kalóz, archívum, digitális identitás, divat, digitális kép
  Időpont: 2013-04-12 - 2013-04-13
  Rövid leírás: A könyvtárak és a múzeumok anyagának digitalizálása széles közönség számára teszi könnyen hozzáférhetővé kulturális adatok hatalmas mennyiségét (képeket, filmeket, szövegeket, értelmezéseket, magazinborítókat, képregényeket, kiállítások archívumait, utazások krónikáit, kódexeket). Olyan adatbázisok ezek, ahol az információk ok-okozati összefüggései, illetve a hozzáférési mód (navigálás, választás, nagyítás, mentés) lehetőségei maguk is adatok. Átfoghatóvá válnak különböző korokat, földrajzi régiókat, különböző kultúrákat átszelő fejlődési, alakulási ívek. De tudunk-e minden adatbázisról, ami a szakterületünkhöz tartozik? És amiről tudunk, azt hogyan hasznosítjuk, olvassuk, értelmezzük? Át tudjuk-e látni azt, amit a vizualizációs eszközök a nagy adatbázisok adataiból kivonatolnak számunkra? Milyen szerkezetű ez a tudás, mitől megbízható, ha szükségünk van rá, és mi az, amire mindenkinek szüksége van? Milyen szakértelem, milyen műveltség, milyen kompetenciák taníthatóak, és mi az, amit nem kell megtanulni (mert úgyis tudjuk)? Miben hallgathatunk józan paraszti eszünkre? És valaki máséra? A hálózati kultúra a szociális hálók robbanásszerű térnyerését, s ezzel az információk személyes kapcsolathálókon való megosztását, megerősítését, a magánszféra digitalizálását is hozta. Identitások, szerepek, egyéni vélemények válnak újabb identitások, szerepek, hozzászólások kiindulópontjává, és időnként kétségbevonhatatlan referenciapontként kínálják magukat. Működik-e a tudás, a felelősség szabályozó mechanizmusként?
 • 5. Új média valóság: hálók, kapcsolatok
  Téma: Internet etika, médiaszabályozás, interaktivitás, digitális esztétika, narrativitás,
  Időpont: 2012-03-02 - 2012-03-03
  Rövid leírás: „Mindennapi környezetünk valóságossága és a kibertér valóságossága között a különbség csupán fokozati. Környezetünk társadalmilag és kulturálisan konstruált.” (Nyiri Kristóf) A számítástechnikai felfedezések és kommunikációs alkalmazások mai valósága, a legutolsó lépés minden eddiginél gyorsabbnak és éppen ezért megrázóbbnak tűnik: „Mivel a kultúrát a kommunikáció közvetíti és állítja elénk, az új technológiai rendszer hatására maguk a kultúrák – hitünk és törvényeink történetileg kialakult rendszerei - is alapvetően átalakulnak, és idővel még inkább megváltoznak majd.” (Manuel Castells) A szervezők elképzelése szerint az új média mint környezet használatának aktuális és virtuális, de mindenképpen reális, társadalmi hálózatok szervezésére lehetőséget nyújtó és kulturális kapcsolatokat kialakító szerepét kellene az előadásoknak körbejárni, bemutatni. Kiindulópontot jelentene számunkra mindaz, ami az új média gerjesztette kulturális változásokról, valamint az új média-terekről az eddig folytatott kutatásokban körvonalazódott, valamint eddigi konferenciáinkon elhangzott. Célunk lenne, akárcsak az eddigi konferenciák esetében, hogy a kibontakozó kutatások friss eredményeit, saját érlelődő elképzeléseiket és tapasztalataikat fogalmazzák meg az előadók az új média erdélyi és magyarországi helyszíneken, lokális vagy regionális társadalmaiban tapasztalható használatának reális hálózatokat és kapcsolatokat alkotó szerepéről. Ha az előző konferenciáinknak az alapkérdése az volt, hogy az új média terjedő hatókörében van-e még térkép, akkor most arra keresnénk a választ, hogy a virtuális terekben, jelenlétekben, vagyis a térképeken irányokat és jelentéseket keresők milyen kapcsolódásokat, kapcsolatokat, vagyis utakat és értelmeket hoznak létre? Milyen sajátosságok, szerveződési elvek, kulturális vonások jellemzik az új média tereiben, az új média hatására szerveződő, részben azelőtt is létező, de átalakuló, részben pedig merőben új társadalmi hálózatokat és kulturális kapcsolatokat?
 • 4. Reális és virtuális terek találkozása
  Téma: valóságépítés, térbeliség, mediatizáció, szervezeti retorika, gerillamédia, oktatás,
  Időpont: 2011-03-04 - 2011-03-05
  Rövid leírás:
 • 3. Új média terek
  Téma: transzformáció, fikció, nyilvánosság, interaktivitás, érték, online közösségi hálozat, digitális műveltség,
  Időpont: 2010-03-05 - 2010-03-06
  Rövid leírás:
 • 2. Új média, médiakonvergencia, kulturális változások
  Téma: médiahasználat, mediális fordulat, társadalmi csoportok, egyházi kommunikáció, információtárolás, anonimitás,
  Időpont: 2009-03-27 - 2009-03-28
  Rövid leírás:
 • 1. Új média és kommunikatív magatartás
  Téma: hermeneutika, médiaintegráció, társadalmi felelősség, reprezentáció
  Időpont: 2008-02-29 - 2018-03-01
  Rövid leírás: