UMK

 • 11. Digitális műveltség, társadalmi sokszínűség
  Téma: UMK, digitális műveltség, társadalmi sokszínűség
  Időpont: 2018-03-09 - 2018-03-10
  Rövid leírás: Milyen sajátosságok, szerveződési elvek, kulturális vonások jellemzik az új média tereiben, az új média hatására szerveződő kapcsolatokat és közösségeket? Milyen módon befolyásolja az új média a különböző kulturális és társadalmi csoportokban történő kommunikációt? Miképpen válnak a tartalomfogyasztók tartalomgenerálókká?
  Program:
 • 10. Privát kultúra az új média hálózataiban
  Téma: UMK, kultúra, új média
  Időpont: 2017-03-17 - 2017-03-18
  Rövid leírás: Hogyan is befolyásolják az új média új gyakorlatai, applikációi mindennapi életszervezésünket? Milyen új rutinokra tanítanak? Hogyan bánunk el a felhalmozódó adatokkal? Milyen új médiás rituálék alakulnak ki? Mennyi időt töltünk el önkéntes médiamunkásokként?
 • 9. Mobilkorszak
  Téma: kreatív média, digitális ifjúság, -életmód, -tér-idő, normák
  Időpont: 2016-03-18 - 2016-03-19
  Rövid leírás: Mobilkorszak, szabadon és azonnal elérhető információ – több tudás? Másfajta tudás? Új kompetenciák? Milyen hatással van a bárhonnan elérhető, állandóan hozzáférhető információnak a mindennapi életünkre?
 • 8. A digitális műveltség szerepe a mindennapi életben
  Téma: digitális kultúra, médiaszemélyiség, netkonstrukció, vizualitás, online kommunikáció
  Időpont: 2015-03-20 - 2015-03-21
  Rövid leírás: A mindennapi élet vizsgálata során a nap, mint nap végzett emberi cselekvések lényegét, fontosságát és értelmét az átlagember nézőpontjából ismerjük meg. A napi tevékenységek mintázatainak tanulmányozása a társadalmi létünk legáltalánosabb összefüggéseit tárja fel, azt, ahogyan az átlagember a külső világot a maga érdekei és szabályai szerint alakítja és manipulálja (Michael de Certeau).
 • 7. Új média és ifjúsági hálozatok
  Téma: Z generáció, paródia videó, szociális háló, magánélet, videójáték, online zaklatás, mindennapi internethasználat
  Időpont: 2014-03-21 -
  Rövid leírás:
 • 6. Új média - új tudáshordozók
  Téma: digitális dokumentumtár, digitális kalóz, archívum, digitális identitás, divat, digitális kép
  Időpont: 2013-04-12 - 2013-04-13
  Rövid leírás: A könyvtárak és a múzeumok anyagának digitalizálása széles közönség számára teszi könnyen hozzáférhetővé kulturális adatok hatalmas mennyiségét (képeket, filmeket, szövegeket, értelmezéseket, magazinborítókat, képregényeket, kiállítások archívumait, utazások krónikáit, kódexeket). Olyan adatbázisok ezek, ahol az információk ok-okozati összefüggései, illetve a hozzáférési mód (navigálás, választás, nagyítás, mentés) lehetőségei maguk is adatok. Átfoghatóvá válnak különböző korokat, földrajzi régiókat, különböző kultúrákat átszelő fejlődési, alakulási ívek. De tudunk-e minden adatbázisról, ami a szakterületünkhöz tartozik? És amiről tudunk, azt hogyan hasznosítjuk, olvassuk, értelmezzük? Át tudjuk-e látni azt, amit a vizualizációs eszközök a nagy adatbázisok adataiból kivonatolnak számunkra?
 • 5. Új média valóság: hálók, kapcsolatok
  Téma: Internet etika, médiaszabályozás, interaktivitás, digitális esztétika, narrativitás,
  Időpont: 2012-03-02 - 2012-03-03
  Rövid leírás: A szervezők elképzelése szerint az új média mint környezet használatának aktuális és virtuális, de mindenképpen reális, társadalmi hálózatok szervezésére lehetőséget nyújtó és kulturális kapcsolatokat kialakító szerepét kellene az előadásoknak körbejárni, bemutatni.
 • 4. Reális és virtuális terek találkozása
  Téma: valóságépítés, térbeliség, mediatizáció, szervezeti retorika, gerillamédia, oktatás,
  Időpont: 2011-03-04 - 2011-03-05
  Rövid leírás:
 • 3. Új média terek
  Téma: transzformáció, fikció, nyilvánosság, interaktivitás, érték, online közösségi hálozat, digitális műveltség,
  Időpont: 2010-03-05 - 2010-03-06
  Rövid leírás:
 • 2. Új média, médiakonvergencia, kulturális változások
  Téma: médiahasználat, mediális fordulat, társadalmi csoportok, egyházi kommunikáció, információtárolás, anonimitás,
  Időpont: 2009-03-27 - 2009-03-28
  Rövid leírás:
 • 1. Új média és kommunikatív magatartás
  Téma: hermeneutika, médiaintegráció, társadalmi felelősség, reprezentáció
  Időpont: 2008-02-29 - 2018-03-01
  Rövid leírás: