Csűrszeminárium

XII. Csűrszeminárium – Párhuzamos ruralitások – a falu változó valósága

A Sapientia-EMTE, Marosvásárhelyi karának Kommunikáció és PR szakos diákjainak szakmai gyakorlata 2018.06.25 és 2018.06.28 között zajlott le Jobbágyfalván a Tündér Ilona Vendégházban.

Idén a szakmai gyakorlat keretében a hagyományos társadalom és az információs társadalom összeütközését vizsgáltuk. A szokásos esti előadások mellett, programunkat workshopokkal bővítettük, amelyek a PR stratégia és tervezés elméleti és gyakorlati oldalát ismertette meg a diákokkal. Workshopot vezetett a GMP PR két munkatársa. A bukaresti cég egyike Románia legdíjazottabb PR ügynökségének.

A szakmai gyakorlaton 19 diák vett részt a Kommunikáció és PR szak II. évről, 4 tanár felügyelte tevékenységüket, 6 meghívott előadó volt és a jelenlegi, valamint egykori tanítványaink közül 6 diák látogatott ki a helyszínre. Ez összességében 35 személyt jelent, akik közvetlen módon bekapcsolódtak a tevékenységbe.

A szakmai gyakorlaton 6 előadást és 2 workshopot szerveztünk a diákoknak. A szaktábor során a diákok gyakorlatilag alkalmazhatták elméleti tudásukat. A terepmunka során a diákok kitöltettek 204 kérdőívet. A felmérések alapján ajánlásokat tudunk megfogalmazni a térség adminisztratív, kulturális és politikai képviselőinek.

A következő előadások hangzottak el:

  • Vajda András: Falusi közösségek, változó életterek, átalakuló lokalitások
  • Jakab Albert Zsolt: Emlékállítás és emlékezési gyakorlatok vidéki környezetben
  • Gagyi József: Miért ruralitás?
  • Oláh Sándor: Vidék és vidéki földhasználat, földtulajdon
  • Kiss Dénes: Kastély a faluban. A rurális örökség sorsa
  • Peti Lehel: Migráció és pünkösdizmus intézményesülése. Egy moldvai roma közösség modernizációs stratégiái

Az előadás mellett a terepgyakorlatot kiselőadások segítették, amelyek a ruralitás vizsgálatát, valamint az interjúkészítés és a kérdőívezés feltételeit mutatták be. Ezt egy konkrét terepgyakorlat követte, amelynek során a diákok kitöltettek 204 kérdőívet.

Rendezvényünket a Communitas Alapítvány, mint főtámogató mellett, a Sapientia-EMTE, a Bethlen Gábor Alap és Csíkfalva Polgármesteri Hivatala támogatta.