Bevezetés a kommunikációelméletbe

Rövid leírás
A kommunikációs folyamat modellezésének nehézségein keresztül közelítünk annak sokoldalúságához, rétegzettségéhez, ami kapcsolatban tart önmagunkkal, embertársainkkal, a közösségekkel, amelyekhez tartozunk, a kultúrával, kultúránk szervezeteivel, a miénktől eltérő kultúrákkal. A közvetítés sajátosságait konkrét kommunikációs helyzetek kiteregetése során vizsgáljuk különböző elméletek fogalmainak, perspektívájának segítségével.
Téma
Shannon–Weaver-modell , Jakobson , ping-pong modell , nemlehetnemkommunikálni, technológiai determinizmus, narratív paradigma , nyilvánosság,
Címszavak
kommunikáció, narratív, nyilvánosság,
Bibliográfia
Griffin, E. A. (2003): Bevezetés a kommunikációelméletbe. Ford. Szigeti L. László. Budapest, Harmat Kiadó Austin, John L. (1990): Tetten ért szavak. Ford. Pléh Csaba. Akadémiai, Budapest Berne, Eric (1964): Emberi játszmák. Ford. Hankiss Ágnes. Háttér Kiadó, Budapest Simons–Chabris (2010): The Invisible Gorilla. http://www.theinvisiblegorilla.com/index.html Watzlawick, Paul et al. (1990): Változás. A problémák keletkezésének és megoldásának elvei. Ford. Pap Mária. Gondolat, Budapest