Introducere în științele sociale

Rövid leírás
Reliefarea raporturilor existente între caracterul multidimensional al vieţii sociale şi modul specific de abordare a acesteia de către diverse discipline sociale.
Téma
societate, cultură, grupuri sociale, familie, socializare, mobilitate, educație, religie, guvernare,
Oktató(k)
Tőkés Gyöngyvér,
Címszavak
cultură, familie, mobilitate, socializare, societate,
Bibliográfia
Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 2006 Giddens, Anthony: Szociológia. Osiris, Budapest, 2008 Hunt, Elgin F.–Colander, David C.: Social Science: An Introduction to the Study of Society. 14th Edition. Prentice Hall. 2010. Perry, John–Perry, Erna: Contemporary Society: An Introduction to Social Science. 13th Edition.