Etică

Rövid leírás
Sloganul relațiilor publice ar putea fi: să faci bine și să vorbești despre ea. Dar ce înțelegem sub noțiunea de bine? De ce judecăm ceva ca fiind corect, valoros? Ce fel de principii folosim în cursul acestor judecate? Etica pune la dispoziția noastră ustensile prin care putem lua decizii înțelepte.
Téma
etica, comunicare , personalitate, moralitate, utilitarism, virtute, comunitarianism, ideologie,
Oktató(k)
Kovács Barna,
Címszavak
comunicare, etică, relativism,
Bibliográfia
Thomson, Anne: Critical Reasoning in Ethics. A Practical Introduction, Routledge, London, 1999. Apel, Karl Otto: Éthique de la discussion, Les Editions du Cerf, Paris, 1994. Arisztotelész: Nikomakhoszi etika, Európa, Budapest, 1987; Habermas, Jürgen: A kommunikativ etika, Új mandátum, Budapest, 2001. Heller Ágnes: Általános etika, Cserépfalvi, Budapest,1994; Heller Ágnes: Személyiségetika, Osiris, Budapest, 1999., Kant, Immanuel.: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése, Gondolat, Budapest, 1991; MacIntyre, Alasdair: Az erény nyomában, Osiris, Budapest, 1999. Mill, J. S.: Haszonelvűség, In: Mill J. S.: A szabadságról. Haszonelvűség, Magyar Helikon, Budapest, 1980. Platón: Az állam, Gondolat, Budapest, 1989. Scheler, Max: A formalizmus az etikában és a materiális értéketika, Gondolat, Budapest, 1979; Ungvári-Zrínyi Imre: Bevezetés az etikába [Introducere în etică], Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006.