Introducere în sistemul mass media

Rövid leírás
Obiectul disciplinei este însuşirea logicii gândirii ştiinţifice, al sistemului de reguli şi proceduri care stau la baza cercetării în ştiinţele comunicării. Studenţii vor însuşii conceptele fundamentale şi principalele metode de cercetare aplicabile în domeniu. Competenţele dobândite vor permite înţelegerea cadrului metodologic din domeniul ştiinţelor comunicării. De asemenea, studenții își vor dezvolta competențele de comunicare în scris și oral, necesare pentru susținerea cu succes a cercetării lor în sfera academică.
Téma
istorie mass media, societate și mass media, cultura și mass media, efecte mass media,
Oktató(k)
Tőkés Gyöngyvér,
Címszavak
cultura și mass media, efecte mass media, istorie mass media, societate și mass media,
Bibliográfia
Angelusz Róbert szerk.: Média, nyilvánosság, közvélemény. Gondolat, Budapest, 2007. DeFleur, Melvin L.–Ball-Rokeach, Sandra: Teorii ale comunicării de masă. Polirom, Iași, 1999. McQuail, Denis – Windahl, Sven: Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masa. Comunicare.ro, București, 2010. McQuail, Denis: A tömegkommunikáció elmélete. Osiris, Budapest, 2003. O`Sulivan, Tim–Dutton, Brian– Rayner, Philip: Médiaismeret. Korona, Budapest, 2002. Ștefănescu, Simona: Sociologia comunicării. Cetatea de Scaun. Târgoviște, 2009. Williams, Kevin: Understanding media theory. Arnold, London, 2003.