Metode și metodologii de cercetare în științele comunicării

Rövid leírás
Obiectul disciplinei este însuşirea logicii gândirii ştiinţifice, al sistemului de reguli şi proceduri care stau la baza cercetării în ştiinţele comunicării. Studenţii vor însuşii conceptele fundamentale şi principalele metode de cercetare aplicabile în domeniu. Competenţele dobândite vor permite înţelegerea cadrului metodologic din domeniul ştiinţelor comunicării. De asemenea, studenții își vor dezvolta competențele de comunicare în scris și oral, necesare pentru susținerea cu succes a cercetării lor în sfera academică.
Téma
plan de cercetare, metodologie, publicare, cercetare științifică,
Címszavak
metodologie, plan de cercetare, publicare,
Bibliográfia
Tőkés Gyöngyvér: A kutatás módszertana a kommunikációtudományokban. [Metodologia cercetării în ştiinţele comunicării]. Editura Scientia. Cluj-Napoca. 2011. Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi, Budapest, 2008. Berger, Arthur Asa: Media and Communication Research Methods: An Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches. Sage, London, 2010. Héra Gábor–Ligeti György: Módszertan: a társadalmi jelenségek kutatásához. Osiris, Budapest, 2005 Jupp, Victor: Dicționar al metodelor de cercetare socială. Comunicare.ro, București, 2010. Serge Moscovici–Fabrice Buschini: Metodologia ştiinţelor socioumane. Polirom, Iaşi, 2007. Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth, Budapest, 2001 Székelyi Mária–Barna Ildikó: Túlélőkészlet az SPSS-hez. Typotex, Budapest, 2002