Semiotică și comunicare vizuală

Rövid leírás
Cuvintele numesc obiecte, fenomene, întâmplări iar interpretarea lumii este în conformitate cu structura limbii. Folosirea semnelor simbolice este necesară pentru a însuși o cultură, totuși procesele de însușire și de folosire rămân nereflectate. În cadrul orelor vom face cunoștință cu caracteristicile semnelor, punând accent pe mediul vizual.
Téma
semiotica modei, mediul vizual,
Címszavak
conotație, denotație, film, semiotica modei,
Bibliográfia
Bergström, Bo (2009): Bevezetés a vizuális kommunikációba. Scolar Kiadó, Budapest
Blaskó Ágnes – Margitházy Bea (2010): Vizuális kommunikáció: szöveggyűjtemény. Typotex, Budapest
Doane, Mary Ann (2012): Az indexikus és a médiumspecifikusság fogalma. Ford. Füzi Izabella. Apertúra, http://apertura.hu/2012/tavasz/doane-az-indexikus-es-a-mediumspecifikussag-fogalma
Kress, Gunther – Van Leeuwen, Theo (1996): Reading Images: The Grammar of Visual Design. Routledge, London – New York
McCandless, David (2010): Information is beautiful. Collins, London