Szervezeti kommunikáció

Rövid leírás
A tantárgy általános célkitűzése, hogy a félév végére a hallgatók megismerjék a szervezeti kommunikáció elméleti és gyakorlati vonatkozásait, és képesek legyenek különböző szervezeti helyzetek kommunikációjára vonatkozóan szakmai javaslatot tenni.
Téma
szervezetek társadalmi kommunikációja, szervezeti kultúra, szervezeti kommunikáció, szervezeti konfliktus, szervezeti változás, szervezeti diagnózis, szervezeti kommunikációs terv,
Oktató(k)
Tőkés Gyöngyvér,
Címszavak
kommunikáció, kommunikációs terv, konfliktus, kultúra,
Bibliográfia
Bakacsi Gyula: Szervezeti magatartás és vezetés. Scientia, Kolozsvár, 2004. Csepeli György: A szervezkedő ember. Osiris, Budapest, 2003. Eisenberg, Eric M.–Goodall, H. L. Jr.: Organizational Comunication. Balancing Creativity and Constraint. Bedford–St. Martin’s, Boston, 2010. Eunson, Baden: Communicating in the 21st century. Wiley, 2008. Harris, Thomas E. –Nelson, Mark, D.: Applied Organizational Communication. Taylor&Francis Group, New York–London, 2008. Kieser, Alfred: Szervezetelméletek. Aula, Budapest, 1995. Libaert, Thierry: Planul de comunicare. Polirom, Iaşi, 2009.