Proiecte

 • Rolul competențelor dezvoltate de practicile digitale în viața cotidiană a copiilor mici de 4-8 ani. Finanțator: Sapientia – Institutul Programelor de Cercetare
  2017-2018
  Dr. Bakó Rozália Klára, Mag Noémi, Márton Zsófia, Pista Mónika, Dr. Tőkés Gyöngyvér
 • Gândire critică în epoca new media. Finanțator: Domus Hungarica
  2017-2018
  Dr. Kovács Barna
 • Etica comunicării și new media. Finanțator: Domus Hungarica
  2016-2017
  Dr. Kovács Barna
 • TIC în învățământul de masă: elaborarea unui program de dezvoltare pentru cadre didactice. Finanțator: Domus Hungarica, Ungaria.
  2017
  Dr. Zsigmond István
 • Media digitală și diversitatea socială: preferințe specifice ale diferitelor grupuri sociale referitor la cultura digitală. Finanțator: Domus Hungarica, Ungaria.
  2017-2018
  Dr. Gagyi József, Dr. Vajda András, Dr. Tőkés Gyöngyvér, Dr. Kovács Barna, Dr. Ármeán Otília, Dr. Krizbai Tímea, Dr. Zsigmond István
 • Ruralități paralele. Formele contemporane ale ruralității în patru microregiuni din Transilvania. Finanțator: OTKA, Ungaria
  2016-2020
  Dr. Gagyi József, Dr. Vajda András, Dr. Tőkés Gyöngyvér, Dr. Kovács Barna (echipa din România)
 • Exerciţii digitale şi multimodale în rândul copiilor mici din România
  Finanțator: Sapientia – Institutul Programelor de Cercetare
  2015-2016
  Bakó Rozália Klára, Müzlinger Zoltán, Lovász Boglárka, Szőcs Hunor, Csíki Mária, Dr. Tőkés Gyöngyvér
 • New media: relaţii si comunităţi
  Finanțator: Institutul Programelor de Cercetare
  2015-2016
  Fülöp Otília, Tőkés Gyöngyvér, Dr. Gagyi József
 • Valorile din Valea Nirajului.
  Finanțator: Fundația Bethlen Gábor, Ungaria
  2014
  Dr. Vajda András
 • Folosirea contemporană a caselor muzee şi colecţiilor etnografice din Judeţul Mureş. Finanțator: Academia de Știință din Ungaria
  2013
  Dr. Keszeg Vilmos, Dr. Jakab Albert Zsolt, Dr. Vajda András
 • Inventarul caselor muzee şi a colecţiilor de etnografie din Transilvania şi Moldova. Finanțator: Academia de Știință din Ungaria
  2013
  Dr. Keszeg Vilmos, Dr. Jakab Albert Zsolt, Dr. Vajda András
 • Transformarea structuri economice şi culturale a unui sat din judeţul Mureş în secolul al 20-lea. Finanțator: Academia de Știință din Ungaria
  2013-2016
  Dr. Keszeg Vilmos, Dr. Jakab Albert Zsolt, Dr. Vajda András
 • TIC şi învăţământul superior: dezvoltarea strategiilor metacognitive şi a colaborării educaţionale. Finanțator: Institutul Programelor de Cercetare.
  2012-2013
  Dr. Tőkés Gyöngyvér, Dr. Bakó Rozália, Zsigmond Csilla, Dr. Zsigmond István
 • Comunităţi virtuale, habitusuri virtuale. Imagini transilvane din lumea digitală
  Finanțator: Asociația Muzeului Ardelean
  2011-2012
  Dr. Keszeg Vilmos, Dr. Jakab Albert Zsolt, Dr. Vajda András
 • Media nouă şi schimbările culturale. Finanțator: Institutul Programelor de Cercetare.
  2011
  Dr. Tőkés Gyöngyvér, Dr. Gagyi József
 • Monitorizarea posturilor de radio şi televiziune, Direcţia de Specialitate din cadrul Consiliului Naţional al Audiovzualului cu privire la calitatea limbii maghiare folosite în audiovizual Finanțator: Institutul Programelor de Cercetare al Fundației Sapientia și Fundația Communitas, în baza Protocolului de colaborare între Consiliul Naţional al Audiovizualului şi Universitatea Sapientia
  2010-2011 – Dr. Pletl Rita, Dr. Murvai Olga, Dr. Suba Réka
 • Spații new-media. Finanțator: Institutul Programelor de Cercetare al Fundației Sapientia
  2010-2011
  Dr. Gagyi József, Dr. Tőkés Gyöngyvér