Szakkollégium

Kommunikáció- és Médiatudományi Szakkollégium

Statútum

Célok

A Kommunikációtudományi és Média Szakkollégium a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar kommunikáció és közkapcsolatok szakán tanuló tehetséges hallgatók szakmai, akadémiai előmenetelét hivatott elősegíteni.
A szakkollégium célja, hogy az egyetemen folyó oktatás mellett a jobb képességű diákok számára olyan képzési formát nyújtson, amelynek keretében a szakkollégisták ismereteiket bővíthetik, az egyetemi oktatásból kimaradó témákra rálátást nyerhetnek, illetve az interdiszciplináris látásmód érdekében más szakterületekről, rokon tudományok területéről érkező kutatókat hallgathatnak.
Fontos eleme a szakkollégiumi tevékenységnek az egyéni irányítóval történő munka, az egyéni kutatás és dolgozatírás, hisz a kutatási és közlési jártasságok elsajátítása is a célkitűzések közé tartozik. Mindezeken keresztül a vitaszellemet, a kritikus gondolkodást, az elemzőkészséget, a kreativitást fejlesztjük.

Felvételi

A Kommunikációtudományi és Média Szakkollégiumba legkorábban a sikeres egyetemi felvételi és legkevesebb egy egyetemi félév elvégzése után, legkésőbb az ötödik egyetemi szemeszter közben a szakkollégiumi felvételi nyilvános meghirdetését követően lehet felvételizni.
A felvételi menetét a Felvételi Szabályzat határozza meg. (1. Sz. Melléklet)
Szakkollégiumi programok

A szakkollégiumi képzés négy féléves, ez alatt a szakkollégisták kutatnak és dolgozatot írnak, valamint előadásokon, olvasószemináriumokon, vitákon és készségfejlesztő tevékenységeken vesznek részt.
A szakkollégistákkal közösen minden félév elején kiválasztunk egy kerettémát, és ebben a témában hívunk meg előadókat külföldről és itthonról, ebben a témában bibliográfiát dolgozunk fel, és szervezünk különböző fejlesztő és gyakorlati tevékenységeket.
A tevékenységek havi rendszerességgel zajlanak, a hónap valamelyik estéje szakkollégiumi est. Emellett sor kerül hétvégi műhelyszerű rendezvényekre is, ahol több előadásból álló sorozatok hangzanak el és gyakorlati képzések folynak.
A szakmaiság életformaként való megélése érdekében a szakkollégiumban néhány napos tanulmányi kirándulásokat is szervezünk.

Vendégtanári program

A vendégtanári program célja, hogy a szakkollégisták olyan előadókat hívjanak meg, akik ismeretbővítő- és kutatókurzusok által a szakkollégium tagjainak érdeklődését kielégítik, szakmai fejlődésüket elősegítik, különösen azokon a területeken, ahol erre az egyetem nem vagy nem elég intenzív formában nyújt lehetőséget.

Műhelymunka

A szakkollégiumba felvételt nyert diákok írnak egy egyéni kutatásra alapozó dolgozatot. A második szemeszter elejére elkészítenek egy 10-12 oldalas részletes kutatási tervet a kutatás pontos ütemezésével, a kutatási kérdésekkel, feltevésekkel és áttekintő szakirodalommal.
A szakkollégistáknak a tavaszi TDK-kon a részvétel kötelező.
Kommunikáció- és egyéb készségfejlesztő tevékenységek
A kommunikációs és egyéb készségfejlesztő tréningek révén a közösség és társadalomtudatos gondolkodásmódot fejlesztjük, a közösségi attitűdök kialakítását elősegítjük, az együttműködési készségeket tökéletesítjük, az önismeret fejlesztésével a tudatos személyiség fejlődését is támogatjuk. Ugyanakkor olyan tevékenységeket is kezdeményezünk, amelyek a szakkollégisták gyakorlati, szakmai készségeit fejlesztik.

Értékelés

A szakkollégiumi tevékenység értékelésének az alapja az előadásokon, olvasószemináriumokon való részvétel, a kutatómunka, a vitákba való bekapcsolódás, illetve a konferenciákon való részvétel és a publikációs tevékenység.
A szakkollégiumi tevékenység értékelése két részben történik. A Tudományos Tanács és a szakkollégiumot irányító oktató évente szövegszerű minősítést készítenek a szakkollégistákról. A pontozásalapú értékelés a szakkollégiumi vezető feladata, meghatározott szempontok és a leadott adatok alapján.
A Kommunikáció és Média Szakkollégium oktató irányítója: dr. Zsigmond István adjunktus.

Marosvásárhely, 2017. december 12.