Cine suntem?

Asociația PR-Alpha a fost înființat în anul 2006 în scopul de a facilita activitățile de învățământ, de cercetare, de perfecționare și de practicare a studenților, al profesorilor și al specialiștilor în domeniul științelor socio-umane.

Obiective:
– inițierea, promovarea și organizarea unor activități specifice domeniului științelor socio-umane.
– reprezentarea studenților în comunicare și relații publice din Târgu Mureş în fata forurilor de specialitate, în învățământul superior sau în fata organelor administrative locale şi centrale, a instituțiilor specializate din tară și din străinătate, conform legii
– sprijinirea și încurajarea formării unei baze informaționale, servicii de informare pentru studenți în domeniul științelor socio-umane prin mijloace audio-vizuale, prin publicații, reviste periodice, cârti și broșuri, în privința învățământului superior din tară și de peste hotare
– inițierea programelor de finanțare în cadrul cărora studenții pot obține burse și organizarea târgurilor de muncă, în condițiile legii.
– organizarea și/sau facilitarea organizării și participării membrilor asociației la festivaluri, spectacole în tară sau în străinătate, cursuri de perfecționare, mese rotunde și alte asemenea evenimente.
– dezvoltarea unui cadru pentru colaborarea și cooperarea cu alte asociații, instituții și/sau entități guvernamentale și neguvernamentale locale, interne sau internaționale cu scop identic și/sau asemănător.