Colegiul studențesc de performanță academică

Colegiul Știința Comunicării

Această structură a fost înființată cu scopul de a crea un cadru complementar celui instituţional pentru dezvoltarea academică, profesională și personală a studenților cu rezultate deosebite la specializarea Comunicare și Relații Publice. Totodată dorim să stimulăm valenţele excelenţei în cercetarea ştiinţificǎ, relevanţa socialǎ al activităților teoretcie şi importanța implicǎrii în acţiuni de voluntariat.