A tudományos kutatás módszertana a kommunikációtudományokban

Rövid leírás
A tantárgy célja, hogy a diákok megismerjék a tudományos gondolkodás alapjait és logikáját, a kutatási munka folyamatát, a társadalomtudományokban alkalmazható kutatási módszereket, továbbá, hogy megszerezzék az önálló kutatási tevékenység folytatásához szükséges gyakorlati tapasztalatot.
Téma
kutatási folyamat, kutatási terv, mintavétel, adatgyűjtés, kérdőíves vizsgálat, interjú, fókuszcsoport, tartalomelemzés, tudományos dolgozat, publikálás,
Oktató(k)
Tőkés Gyöngyvér,
Címszavak
adatgyűjtés, kutatási terv, mintavétel, publikálás,
Bibliográfia
Tőkés Gyöngyvér: A kutatás módszertana a kommunikációtudományokban. [Metodologia cercetării în ştiinţele comunicării]. Editura Scientia. Cluj-Napoca. 2011. Babbie, Earl: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi, Budapest, 2008. Berger, Arthur Asa: Media and Communication Research Methods: An Introduction to Qualitative and Quantitative Approaches. Sage, London, 2010. Héra Gábor–Ligeti György: Módszertan: a társadalmi jelenségek kutatásához. Osiris, Budapest, 2005 Jupp, Victor: Dicționar al metodelor de cercetare socială. Comunicare.ro, București, 2010. Serge Moscovici–Fabrice Buschini: Metodologia ştiinţelor socioumane. Polirom, Iaşi, 2007. Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth, Budapest, 2001 Székelyi Mária–Barna Ildikó: Túlélőkészlet az SPSS-hez. Typotex, Budapest, 2002