Bevezetés a társadalomtudományokba

Rövid leírás
A tantárgy célja kiemelni a társadalmi jelenségek összetettségét, az egyes társadalomtudományok sajátos nézőpontját, ahogyan a társadalmi jelenségeket kezeli.
Téma
társadalom, kultúra, társadalmi csoportok, család, szocializáció, rétegződés, mobilitás, oktatás, vallás, kormányzat,
Oktató(k)
Címszavak
család, kultúra, mobilitás, szocializáció, társadalom,
Bibliográfia
1. Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, 2006 2. Giddens, Anthony: Szociológia. Osiris, Budapest, 2008 3. Hunt, Elgin F.–Colander, David C.: Social Science: An Introduction to the Study of Society. 14th Edition. Prentice Hall. 2010. 4. Perry, John–Perry, Erna: Contemporary Society: An Introduction to Social Science. 13th Edition. Prentice Hall. 2011. 5. Tőkés Gyöngyvér: Bevezetés a társadalomtudományokba. (Egyetemi jegyzet)