Bevezetés a tömegkommunikációba

Rövid leírás
A tantárgy célja megismertetni a hallgatókkal a tömegkommunikációs rendszer működését. A hallgatók betekintést nyernek a médiaintézmények működésébe, a médiaszövegek létrehozásának folyamatába, a médiafogyasztás társadalmi sajátosságaiba, a médiaüzenetek által kiváltott hatások természetébe.
Téma
médiatörténet, média intézményrendszer, média társadalmi szerepe, médiakultúra, médiahatások,
Oktató(k)
Címszavak
médiahatás, médiakultúra, médiatörténet,
Bibliográfia
Angelusz Róbert szerk.: Média, nyilvánosság, közvélemény. Gondolat, Budapest, 2007. DeFleur, Melvin L.–Ball-Rokeach, Sandra: Teorii ale comunicării de masă. Polirom, Iași, 1999. McQuail, Denis – Windahl, Sven: Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masa. Comunicare.ro, București, 2010. McQuail, Denis: A tömegkommunikáció elmélete. Osiris, Budapest, 2003. O`Sulivan, Tim–Dutton, Brian– Rayner, Philip: Médiaismeret. Korona, Budapest, 2002. Ștefănescu, Simona: Sociologia comunicării. Cetatea de Scaun. Târgoviște, 2009. Williams, Kevin: Understanding media theory. Arnold, London, 2003.