Comunicare interculturală

Téma
antropologie, relativism, etnocentrism, globalizare, străin, conflict,
Oktató(k)
Vajda András,
Címszavak
civilizație, cultură, relativism,
Bibliográfia
Allport Gordon W.: Az előítélet. Osiris Könyvkiadó, Budapest, 1999 Eagleton, Terry: „A kultúra két fogalma (esztétikai és antropológiai),” Lettre 43. szám, Tél, 2001. http://epa.oszk.hu/00000/00012/00027/eagleton.htm Földes Csaba: Interkulturális kommunikáció: koncepciók, módszerek, kérdőjelek. Fordítástudomány 9. évf. 1. sz. 2007, 14–39. http://www.vein.hu/www/tanszekek/german/InterkultKomm.pdf Egedy Gergely: (Multi)kultúra – konzervatív olvasatban. Magyar Szemle, 2001. Új folyam X. 3-4. sz. 53-70. http://www.magyarszemle.hu/szamok/2001/2/multi_kultura Georgiu, Grigore: Comunicarea interculturala: probleme, abordari, teorii. Comunicare.ro. Bucuresti, 2010 Hidasi Judit: Interkulturális kommunikáció. Scolar Kiadó, Budapest, 2008 Hofstede, G. és Hofstede G. J.: Kultúrák és szervezetek: Az elme szoftere. VHE Kft. Pécs, 2008 Lévi-Straus, Claude: Faj és történelem. Napvilág Kiadó, Budapest, 1999 Niedermüller Péter: A kultúraközi kommunikációról. In: Béres István–Horányi Özséb (szerk.): Társadalmi kommunikáció. Osiris Kiadó, Budapest, 1999, 96–111.