Etika és jog a kommunikációban

Rövid leírás
A kommunikáció, a média, a PR területén számos esetben felmerül a helyes döntés kérdése. Jogi szabályozás, iratlan törvények, etikai megfontolások egyaránt befolyásolják a média előállítását és fogyasztását. Milyen értékeket, magatartásformákat kövessünk korunk információ túláradásában? Az előadások ehhez kívánnak támpontot nyújtani.
Téma
Etika, Jog, cenzúra, szólásszabadság, gyűlöletbeszéd, hitelesség, etikai kódex, ,
Oktató(k)
Kovács Barna,
Címszavak
etika, jog, szólásszabadság, vélemény,
Bibliográfia
Krokovay, Zsolt: Médiaetika. L’Harmattan kiadó, Budapest, 2003. Ungvari Zrinyi Imre: Alkalmazott etika. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2007. Frunza, Sandu: Comunicare etică și responsabilitate socială. Tritonic Academic Books, 2011. Fortner, Robert and Mark Fackler (ed.): The Handbook of Global Communication and Media Ethics. Blackwell Publishing, Oxford, 2011. Rivers, W. L., Mathews, C.: Médiaetika. Bagolyvár Könyvkiadó, 1993. Kovács, Barna: A törekvés törésvonalai. In: Horváth Andor-Soós Amália (szerk.): A bölcsesség koszorúja. Írások Egyed Péter hatvanadik születésnapjára, Pro Philosophia, Kolozsvár, 2014. p. 383-391. Kovács, Barna: Egyéni és/vagy intézményi korrupció. In. Veress Károly (szerk.): Intézmény, lázadás, ethosz. Közelítések a bürokratikus hatalomhoz. 4. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia előadásai 2014. június 7. Pro Philosophia - Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2015. Kovács. Barna: Magánélethez való jog és közegészség. In. Ungvári Zrinyi Imre (szerk.): Az élet gondnokai és az ember szabadsága. Élettisztelet, életértékek, életpolitikák. 3. Kolozsvári Alkalmazott Etikai Konferencia előadásai 2013. június 8. Egyetemi Műhely Kiadó, Kolozsvár, 2015.