Etika

Rövid leírás
"Tedd a jót és beszélj róla" - hangzik a PR általánosan elfogadott jelmondata. De mi a jó? Mitől tekintünk valamit helyesnek, értékesnek? Milyen alapelvekre támaszkodunk e kérdés megválaszolása során? Az etika a döntéseink hátterének a megalapozásához, a megfontolt döntéshozatalhoz nyújt eszközöket.
Téma
etika, kommunikáció, személyiség, moralitás, helyes cselekvés, utilitarizmus, gondoskodás, ideológia, ,
Oktató(k)
Kovács Barna,
Címszavak
etika, ideológia, jó élet, kommunikáció, relativizmus,
Bibliográfia
Thomson, Anne: Critical Reasoning in Ethics. A Practical Introduction, Routledge, London, 1999. Apel, Karl Otto: Éthique de la discussion, Les Editions du Cerf, Paris, 1994. Arisztotelész: Nikomakhoszi etika, Európa, Budapest, 1987; Habermas, Jürgen: A kommunikativ etika, Új mandátum, Budapest, 2001. Heller Ágnes: Általános etika, Cserépfalvi, Budapest,1994; Heller Ágnes: Személyiségetika, Osiris, Budapest, 1999., Kant, Immanuel.: Az erkölcsök metafizikájának alapvetése, Gondolat, Budapest, 1991; MacIntyre, Alasdair: Az erény nyomában, Osiris, Budapest, 1999. Mill, J. S.: Haszonelvűség, In: Mill J. S.: A szabadságról. Haszonelvűség, Magyar Helikon, Budapest, 1980. Platón: Az állam, Gondolat, Budapest, 1989. Scheler, Max: A formalizmus az etikában és a materiális értéketika, Gondolat, Budapest, 1979; Ungvári-Zrínyi Imre: Bevezetés az etikába [Introducere în etică], Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006.