Fogyasztói magatartás

Rövid leírás
A fogyasztást, mind kommunikációs viselkedést mutatja be a tantárgy: a fogyasztói társadalomban a tárgyak révén, a tárgyakkal egy rendszerben létezve és cselekedve építjük fel jelentéseinket, magunkat, társadalmunkat.
Téma
kultúra, termelés, együttműködés, ajándék, kölcsönösség, társadalmi ellenőrzés, divat,
Oktató(k)
Gagyi József,
Címszavak
együttműködés, kultúra, rituálé, termelés,
Bibliográfia
Appandurai, Arjun: Fogyasztás, időtartam, történelem. in: Replika 21-22. 1996 május. 81-97. Jean Baudrillard: Societatea de consum. Mituri şi structure comunicare.ro 2009 Catoiu, Iacob – Nicoale Teodorescu: Comportamentul consumatorului. Editura Uranus Bucuresti 2004. Csigó Péter: Kultúra és társadalom. In: Szociológia, szerk. S. Nagy Katalin, Typotex kiadó Budapest 2006, p. 23-33 Hoggart, Richard: A tömegkultúra jelenlegi tendenciáinak összefoglalása. in: Mûvelődés, gondolkodás, szokások. Az angol munkásosztály belülrõl. Gondolat, Budapest. 1975. 351-366. Mauss, Marcel: Az ajándék. In: Antropológia és szociológia. Osiris 2000 p. 196-343 Merkel, Ina: A fogyasztói társadalomba vezető út. in: Replika 26., 1997 június. 55-68. Polányi Károly: Társadalmak és gazdasági rendszerek. in: Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet. Gondolat, Budapest, 1976. p. 49-79.