Nyilvános kommunikáció

Rövid leírás
Egyéni és csoportos nyilvános szerepléseinkre rengeteg recept van, szükséges hozzá az önismeret, önkontroll, de a mások iránti empátia, a másokkal való egybehangolódás is. Ahhoz nyújt szempontokat a tantárgy, hogy miképpen keressünk recepteket, hogyan találjunk ki saját módszereket.
Téma
diskurzus, stilus, nyilvános beszéd, verbális kommunikáció, non-verbális kommunikáció,
Oktató(k)
Gagyi József,
Címszavak
jelentés, manipuláció, nyilvánosság,
Bibliográfia
Balázs László–H. Tomesz Tímea–H. Varga Gyula: 2013 A kommunikáció elmélete és gyakorlata. Gramma Kiadó, Eger URL: http://magyar.uni- eger.hu/public/uploads/a-kom-elmelete-es-gyak-teljes-uj-1-_56616f9699242.pdf Aczél Petra: 2009 Új retorika. Közélet, kommunikáció, kampány. Kalligram Kiadó, Pozsony Buda Béla: 1986 A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula Kiadó, Budapest URL: http://www.budabela.hu/dokumentumok/onallokotetek/kozvetlenemberi-kommunikaciotext.pdf Buda Béla–Sárközy Erika (szerk.): 2001 Közéleti kommunikáció. Akadémiai Kiadó, Budapest* David, George: 2008 Tehnici de relatii publice: comunicarea cu mass-media. Editura Polirom, Iași* Németh Erzsébet: 1999 Közszereplés: a modern retorika eszköztára. Osiris Kiadó, Budapest.* Sárközy Erika–Schleicher Nóra (szerk.): 2003 Kampánykommunikáció. Akadémiai Kiadó, Budapest Raymond Hull: 1998 A sikeres nyilvános beszéd alapjai. Bagolyvár Könyvkiadó, Budapest Zémor, Pierre: 2003 Comunicarea publică. Institutul European, Iaşi