Relații publice sectoriale – cultural

Téma
cultura elitelor, cultura maselor, capital cultural, capital simbolic, industria culturii, consumul cultural, patrimoniu cultural, memorie culturală ,
Oktató(k)
Vajda András,
Címszavak
capital, consum, industria culturii, management, patrimoniu,
Bibliográfia
Coman, Cristina: 2001 Relații publice – principii și strategii. Editura Polirom, Iași * Edwards, Lee–E. M. Hodges Caroline (Ed.): 2011 Public Relations, Society and Culture. Theoretical and Empirical Explorations. Routledge, London–New York Enyedi György: 2005 A városok kulturális gazdasága. In: Enyedi György–Keresztély Krisztina (szerk.): A magyar városok kulturális gazdasága. MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, p. 3–30. Erdei Péter–Sonkoly Gábor (szerk.): 2004 A kulturális örökség. L Harmattan Kiadó–Atelier, Budapest ** Ébli Gábor: 2005 Az antropologizált múzeum. Typotex Kiadó, Budapest Gagyi József: 2008 Örökség és közkapcsolatok (PR). Stientia Kiadó, Kolozsvár * Mihăilescu, Vintilă: 2007 Natura simbolică a relațiilor sociale: lămuriri preliminare. Definiții și caracteristici. In: Antropologie. Cinci introducere. Editura Polirom, Iași, p. 25–46 Pótó János: 2003 A emlékeztetés helyei. Osiris Kiadó, Budapest, 2003 Puczkó László–Rátz Tamara: 2000 Az attrakciótól az élményig. A látogatómenedzsment módszerei. Geomédia Szakkönyvek, Budapest Vajda András: 2013 A Maros megyei tájházak, falumúzeumok és néprajzi gyűjtemények jelenkori használata. In: Ilyés Sándor–Jakab Albert Zsolt (szerk.): Kulturális gyakorlat és reprezentáció. A Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. KJNT, Kolozsvár, 249–282. 2016 Hagyomány, örökség, érték. A hagyomány használatának változó kontextusai. In: Jakab Albert Zsolt– Vajda András (szerk.): Érték és közösség. A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 21–58. Wessely Anna (ed.): 2003 A kultúra szociológiája. Osiris Kiadó, Budapest