Szemiotika és vizuális kommunikáció

Rövid leírás
A szavakkal megnevezünk tárgyakat, jelenségeket, történéseket, és egyúttal a nyelv rendszerének megfelelően értelmezzük is a világot. Miközben a szimbolikus jelhasználat alapvető feltétele a kultúra elsajátításának, az elsajátítás és használat műveletei sokszor rejtettek maradnak. A tantárgy keretében a jelek jellegzetességeivel, osztályozási lehetőségekkel ismerkedünk, és a vizuális médiumok fontosságát helyezzük előtérbe úgy, hogy folyamatosan tudatosítjuk jelhasználatunk, jelértésünk jellegzetességeit.
Téma
divat szemiotika, vizuális médiumok,
Címszavak
denotáció, divat szemiotikája, film, jelölő, jelölt, konnotáció,
Bibliográfia
ÁRMEÁN Otília (2018): Szemiotika és vizuális kommunikáció. Olvasókönyv, Marosvásárhely. ISBN 978-973-0-26474-6; 1–95.
Bergström, Bo (2009): Bevezetés a vizuális kommunikációba. Scolar Kiadó, Budapest
Blaskó Ágnes – Margitházy Bea (2010): Vizuális kommunikáció: szöveggyűjtemény. Typotex, Budapest
Doane, Mary Ann (2012): Az indexikus és a médiumspecifikusság fogalma. Ford. Füzi Izabella. Apertúra, http://apertura.hu/2012/tavasz/doane-az-indexikus-es-a-mediumspecifikussag-fogalma
Kress, Gunther – Van Leeuwen, Theo (1996): Reading Images: The Grammar of Visual Design. Routledge, London – New York
McCandless, David (2010): Information is beautiful. Collins, London