Verbális és non-verbális kommunikáció

Rövid leírás
A szituációs játékok, kommunikációs helyzetek közös elvégzése önismerettel, motivációval is szolgálhat a megszerzett konkrét, tapasztalati tudás mellett. A hallgatóknak például szavalniuk kell, beszédet kell írniuk, elképzelt álláshirdetésre kell jelentkezniük, motivációs beszédet kell tartaniuk, esetleg egy többszereplős dramatikus helyzetet kell felépíteniük.
Téma
önérvényesítő kommunikáció, allegória, személyes példa ereje, nyilvános beszéd, improvizáció, színpad ,
Oktató(k)
Címszavak
improvizáció, kommunikáció, nyilvánosság,
Bibliográfia
Cuddy, Amy (2016): Jelenlét: így beszél a tested. Ford. Dövényi Ibolya. Libri, Budapest Dueck, Gunter (2013): Komfortzone Zukunft (The Future as Comfort Zone). http://www.fluentu.com/german/blog/ted-talks-in-german/, https://youtu.be/QxtDdEMp9w4 Hadfield, Sue – Hasson, Gill (2012): Asszertivitás. Ford. Tihor Szilvia. Scolar, Budapest Margitay Tihamér (2004): Az érvelés mestersége: érvelések elemzése, értékelése és kritikája. Typotex, Budapest Pease, Barbara – Pease, Allan (2015): A testbeszéd enciklopédiája. Ford. Nemes Anna. Park, Budapest